31 de mayo de 2010

28 de mayo de 2010

Caligramas

9 de mayo de 2010

Modernismo


Actividades complemetarias y de repaso sobre el Modernismo:


Información complementaria sobre el modernismo: arte, música...

6 de mayo de 2010

Rexurdimento

Tarefa para subir nota:

Elaborade unha presentación PPP ou ODT sobre o Rexurdimento que inclúa os seguintes contidos na seguinte orde:

  1. Que é?
  2. Cando se deu?
  3. Onde se deu?
  4. Causas.
  5. Protagonistas:
  • Datos básicos da vida.
  • Obras importantes.
  • Selección de poemas.
Será valorada a inclusión de fotografías, gráficos, mapas e todo acompañamento que poida facer máis comprensíbel o tema.

Galiza, emigración e rexurdimento.

Curros Enríquez visto por Uxía.

E o xuízo a Curros visto por Historias de Galicia:Os símbolos de Galiza:As escolas de ferrado: