24 de abril de 2014

Un século de guerras I

Para entender a I Guerra Mundial:


Cómo entender la Primera Guerra Mundial por practicopedia

... tendo en conta que o reparto do mundo era este:


...e que era feito así: